Om Betanien Bedriftsidrettslag

Om Betanien Bergen Bedriftsidrettslag

Betanien Bergen Bedriftsidrettslag (Betanien BIL) ble stiftet 1. juli 2021.

Formål

Betanien Bergen Bedriftsidrettslag skal skape og legge til rette for en sosial arena som gir trening og aktivitet for alle på tvers av virksomheter.

Medlemskontingent

Betanien BIL har en årlig medlemskontingent på 100 kr.

Styret

Betanien BIL har følgende styre:

  • Hilde Hagenes Christensen, leder
  • Fredrikke Helle Skarnagel, nestleder
  • Dag Løvik Thomassen, styremedlem
  • Irene Kandal, styremedlem